[1]
Tomás Faci, G. 2021. MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro, Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana. Identitat familiar, dinámica patrimonial i projecció sociopolítica. Edad Media. Revista de Historia. 22 (jun. 2021), 454–456. DOI:https://doi.org/10.24197/em.22.2021.454-456.