(1)
Tomás Faci, G. MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro, Els Vescomtes De Cabrera a La Baixa Edat Mitjana. Identitat Familiar, dinámica Patrimonial I Projecció sociopolítica. EM 2021, 454-456.