Tomás Faci, G. (2021). MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro, Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana. Identitat familiar, dinámica patrimonial i projecció sociopolítica. Edad Media. Revista De Historia, (22), 454–456. https://doi.org/10.24197/em.22.2021.454-456