TOMÁS FACI, G. MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro, Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana. Identitat familiar, dinámica patrimonial i projecció sociopolítica. Edad Media. Revista de Historia, [S. l.], n. 22, p. 454–456, 2021. DOI: 10.24197/em.22.2021.454-456. Disponível em: https://revistas.uva.es/index.php/edadmedia/article/view/5374. Acesso em: 22 jun. 2024.