Tomás Faci, G. (2021) «MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro, Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana. Identitat familiar, dinámica patrimonial i projecció sociopolítica», Edad Media. Revista de Historia, (22), pp. 454–456. doi: 10.24197/em.22.2021.454-456.