[1]
G. Tomás Faci, «MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro, Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana. Identitat familiar, dinámica patrimonial i projecció sociopolítica», EM, n.º 22, pp. 454–456, jun. 2021.