Tomás Faci, G. «MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro, Els Vescomtes De Cabrera a La Baixa Edat Mitjana. Identitat Familiar, dinámica Patrimonial I Projecció sociopolítica». Edad Media. Revista De Historia, n.º 22, junio de 2021, pp. 454-6, doi:10.24197/em.22.2021.454-456.