Lo que el COVID se llevó (y trajo)

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.24197/her.23.2021.1-5

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Baigorri Jalón, Jesús (2020), «Divagaciones sobre lenguas, interpretación e historia», Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación, 22 (2020), pp. 1-10, DOI: https://doi.org/10.24197/her.22.2020.1-10.

Čeňková, Ivana (2021), «Umělá inteligence a tlumočníci – víme, co nás čeká?», AUC Philologica. Translatologica Pragensia, 3/21, pp. 105-118.

Mosler, Tomáš, Kateřina Ešnerová, Bianca Lipanská, Petr Mundev, Libor Nenuti y Barbora Tite (2020, «Vliv koronavirové krize na překladatele a tlumočníky», en https://www.youtube.com/channel/UCge56KJ0 y3eO3 CHExMrQYAQ (fecha de consulta: 22/7/2021).

Melicherčíková, Miroslava (2021), «Dištančná výučba tlmočníckych predmetov počas dvoch semestrov z pohľadu študentov», AUC Philologica. Translatologica Pragensia, 3/21, pp. 151-170.

Mračková Vavroušová, Petra (2019), Las aventuras de la literatura checa en España, Madrid, Omnipress Traducción.

Pokojová, Jana y Petra Mračková Vavroušová (2021), «On-line výuka tlumočnických seminářů (na příkladu pražského Ústavu translatologie FF UK)», AUC Philologica. Translatologica Pragensia, 3/21, pp. 133-149.

Descargas

Publicado

07/01/2022

Número

Sección

INTRODUCCIÓN