Seijas Montero, M. (2018). Ana María Sixto Barcia, Cultura letrada e alfabetización no Baixo Ulla (séculos XVIII–XIX). Investigaciones Históricas. Época Moderna Y Contemporánea, (38), 561–564. https://doi.org/10.24197/ihemc.38.2018.561-564