Alonso Villa, P. (2023). Gregorio Núñez Romero-Balmas y María Vázquez-Fariñas (eds.), Finanzas e industrialización en España. Investigaciones Históricas. Época Moderna Y Contemporánea, (43), 996–997. https://doi.org/10.24197/ihemc.43.2023.996-997