Alonso Villa, P. (2023) «Gregorio Núñez Romero-Balmas y María Vázquez-Fariñas (eds.), Finanzas e industrialización en España», Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, (43), pp. 996–997. doi: 10.24197/ihemc.43.2023.996-997.