[1]
Macías, C. 2019. Andrés Ortega Garrido, Vanguardia y mundo clásico grecolatino en España, Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2012 (La Casa de la Riqueza. Estudios de la Cultura de España, 22), 623 pp. ISBN 978-848489-575-6 (Iberoamericana) | 978-3-86527-69. Minerva. Revista de Filología Clásica. 27 (mar. 2019), 315–320.