Volver a los detalles del artículo RESEÑA. Xosé Manuel González Reboredo, Festas con representación de mouros e cristians en Galicia e terras do noroeste veciñas, Pontevedra, Edicións Ferveza, 2019, 547 pp. Descargar Descargar PDF