La imagen lingüística de percepción negativa de los ucranianos por los polacos en Twitter

Autores/as

  • Siarhei Tupalski Universidad de Valladolid

DOI:

https://doi.org/10.24197/redd.6.2023.1-18

Palabras clave:

lingüística, imagen del mundo, refugiados ucranianos, estereotipo, Twitter, valoración en la lengua

Resumen

El objetivo del presente artículo es analizar la percepción de los refugiados ucranianos en Polonia a través de los comentarios de Twitter. La cronología de investigación se refiere al período del comienzo de la invasión militar rusa en Ucrania. Twitter ha sido escogido entre las plataformas sociales como una referencia digital más completa y apropiada para dicha cuestión, puesto que incluye los datos de diferente tensión emocional: desde la neutral hasta la vulgar. Para lograr los fines de la investigación, los datos han sido divididos en tres secciones temáticas: esceptiсismo subjetivo, resentimientos históricos y actuales.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Borowik, R. & Borowik, B. E. (2006). Wybór decyzji a subiektywizm w przekształcaniu informacji. Prakseologia, 146, 123–137.

Brown P. & Levinson S. (1987). Politeness. Some universals in language usage. Cambridge.

Dominiczak H. (1975). Procesy zasiedlania w województwie zielonogórskim w latach 1945-1950. Zielona Góra.

Gutierez, N. & Nuñez, R. (1998) Arquetipos y estereotipos en la construcción de la identidad nacional de México. Revista Mexicana de Sociología, 81-90.

Hryciuk, G. (2002). Akcje UPA przeciwko Polakom po ponownym zajęciu Wołynia i Galicji Wschodniej przez Armię Czerwoną w 1944 rok. Acta Universitatis Wratislaviensis [2368], Historia CEV.

Kowalczyk, M. (2022). Sondaż: Polacy popierają przyjęcie ukraińskich uchodźców. https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art35763761-sondaz-polacy-popieraja-przyjecie-ukrainskich-uchodzcow [dostęp:15.06.2022 o godz. 22.16]

Mikołajczyk, B. (2008). Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego, [w:] Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Studia Germanica Gedanensia [17], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 186-197.

Montero, A. S. (2013). Memoria discursiva e identidades políticas. Huellas y relatos del pasado reciente en el discurso político contemporáneo. Seminario de Extensión Problemas de investigación interdisciplinaria II: violencias y memorias del pasado reciente, 1-19.

Mordawski, H. (2015) Ziemie ozyskane 1945-1956. Brzezia Łąka.

Nowak, R. (2015). Rozdział VIII, [w:] tegoż, Związek Patriotów Polskich w zachodnich obwodach Ukraińskiej SRR.

Pisarek, W. (1967). Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych. [w:] Pamiętnik Literacki, 58(2), 493-516.

Puzynina, J. (2006). Problemy wartościowania w języku i tekście, [w:] Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, t. 16, red. J. Bartmiński.

Sorokin, J. A. (1995). Riecziewyje markiery etniczieskich institucionnych portrietow i awtoportrietow (Kakimi my widim siebia i drugich). Woprosy jazykoznanija [6].

Taborska, H. (1990). Językowe wykładniki opozycji „swoi - obcy”w procesie tworzenia etnicznej tożsamości, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński.

Twitter.com

Vitale, M. A. & Bettendorff, M. E. (2016). Memoria discursiva de ‘la subversión’ según la DIPBA. Estudios del Discurso, 2(1), 17-38.

Zinken, J. (2000). Nie mamy nic przeciwko obcym, ale ci obcy nie są stąd. Konceptualizacja obcości w dyskursie prasowym w Polsce i w Niemczech, [w:] Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury [12], red. J. Bartmiński.

Descargas

Publicado

05/12/2023

Cómo citar

Tupalski, S. (2023). La imagen lingüística de percepción negativa de los ucranianos por los polacos en Twitter. Revista De Estudios Del Discurso Digital (REDD), (6), 1–18. https://doi.org/10.24197/redd.6.2023.1-18

Número

Sección

Artículos